Viborg Klatreklubs Juniorhold


Mit barn vil gerne klatre

På Juniorholdet i Viborg Klatreklub har dit barn mulighed for at klatre hver tirsdag eller torsdag fra kl. 18.00-20.00 med træner, dog ikke i ferier og helligdage, samt at klatre om søndagen fra kl. 13.00-16.00 uden træner.

Sæsonen løber fra start i januar til og slut i december.

Juniorholdet er for aldersgruppen 7-15 år, ifølge en voksen.
- Vi tror på, at det har værdi at børn og forældre foretager sig noget sammen.
- Vi ønsker, at forældre har et aktivt kendskab til den nødvendige sikkerhed og udstyr.

Kontakt Juniorholdet hvis dit barn gerne vil komme og prøve at klatre eller skrives på venteliste.

En træningsaften

Tirsdag og torsdag er vores træningsdag for Juniorholdet med start kl. 18.00 og slut kl. 20.00. Det forventes at der deltager en forælder/voksen pr. barn.

Vi starter med opvarmning (forskellige lege både på væg og gulv). Efter den fælles opvarmning klatrer barn og forældre sammen. Barnet klatrer og forældrene sikrer. Nye forældre vil blive informeret omkring sikkerhed, udstyr samt brug af udstyr. Der vil i løbet af træningen blive lavet en lille øvelse/problem, som alle får tid til at komme igennem. Ved træningens afslutning har børn og forældre et fælles ansvar for at lægge det anvendte udstyr på plads.
Det forventes at den forældre/voksne, der er med barnet deltager i sikkerhedsundervisningen, således at den pågældende med tiden bliver selvhjulpen i forhold til at sikre barnet på væggen. Indtil da skal sikkerheden omkring indbinding tjekkes af en instruktør eller hjælper.

For begyndere vil forældre der sikrer være under opsyn af instruktør eller hjælper. Alle børn starter med toprebsklatring. Der vil være mulighed for at udvikle klatreteknikken til også at omfatte førstemandsklatring. Dette betinges dog af at forældrene forinden har lært at sikre denne form for klatring.

Udstyr

Klubben stiller klatrereb til rådighed. Klatreseler og bremser m.m. udlånes af klubben. Men når man har fundet ud af at klatring er en aktivitet man vil fortsætte med, forventes det dog at forældre og barn køber sin egen klatresele, sko og udstyr.
Klubben ligger ikke inde med et lager af klatresko til udlån, men dit barn kan sagtens starte med at klatre i et par gummisko til at starte med.

Kontingent

Medlemskab for junior: 900 kr. årligt.
Medlemskab for forældre: 300 kr. årligt.

Faste arrangementer i løbet af året som du kan deltage i:

Vintertræf for alle juniorklatre i DK
Se billeder fra Vintertræf 2008

DM i ruteklatring og bouldering for juniorer

Pinsetur til udlandet for juniorholdet
Se billeder fra Pinsetur til Skarvann (Norge) i 2009
Se billeder fra Pinsetur til Tosseryd (Sverige) i 2010 
Se billeder fra Pinsetur til Kristiansand (Norge) i 2011
Se billeder fra Pinsetur til Skarvann (Norge) i 2012

Sommerafslutning
Se billeder fra Sommerafslutning 2007

Sommertræf i sommerferien for alle juniorklatre i DK

Besøge andre klubber i DK

Juleafslutning

Kontaktoplysninger:

Email: juniorholdetvkk@gmail.com