Retningslinjer for klaring i Viborg Klatreklub Oktober 2020

Forsamlingsbegrænsningen på 10 gælder for voksne (det gælder i første omgang de næste fire uger), mens børn/unge under 21 fortsat må samles op til 50 deltagere inkl. voksne ansvarlige, der står for aktiviteten.
Fra torsdag 29.10 gælder desuden, at mundbind skal bæres alle indendørs steder, der er offentligt tilgængelige. Idrætshøjskolen er et offentligt tilgængeligt sted, og reglen om mundbind gælder derfor også hér – dog ikke under selve idrætsaktiviteten.
 
Det betyder:
  • Alle over 21 år skal book en klatretid igennem "Min Forening". Der bliver oprettet hold for enten blouderen (max 5) eller væggen (max 10). Der bliver oprette tidsrum på minimum 1,5 timer, som voksne (over 21 år) kan book sig ind på. I første omgange bliver det fire uger frem. Husk at have samle dine ting og være klar til at gå, når din tid slutter. Tænker over når du booker så alle for mulighed for at booke tid. Husk også at slette din bookning, hvis du bliver forhindret.
  • Åbnings/lukkevagten behøver ikke booke tid og kan være der hele klatretiden. 
  • Den 1. søndag i måneden afsættes den 5 pladser til sikringskursus mellem 13 og 15.
  • Man kan altså ikke bruge boulderen uden for normal klubtid. Der må udelukkende klatres i vores klubtid.
  • Alle skal bære mundbind ved ankomst og afgang til klatrehallen, men ikke under selve klatringen. Når du træder ind boulder eller tager din klatresele på må du tage dit mundbind af. 
  • Der er ingen prøveklatring resten af året ligesom julefrokost, Generalforsamling og Viborg Closed aflyses. 
  • Juniortræning aflyses de næste fire uger. Junior kan dog på egen hånd forsat komme og træne. Det er kun nødvendigt at book tid for juniorer hvis der er en forældre med. Bestyrelsen opfordre juniorerne der kan klare sig selv til at koordinere med andre juniorer så der ikke behøves at være forældre tilsted.   
 
Bestyrelsen vil gerne prioritere de faste hold, dvs. juniorerne (max 50 inklusiv træner og hjælper), Hanne/Helle hold (max 10 deltager inklusiv underviser) og Annies hold (max 5 personer da det afholdes i boulderen). Alle skal dog føle sig trygge ved situationen så hvis træner/holdleder/undervisere ikke er trygge kan aktivitet blive aflyst. 
 
Oplysninger fra GIV:
Det vil kunne opleves underligt, at jeres medlemmer måske kommer til at møde højskoleelever uden mundbind og af og til også i større grupper end 10. Der gælder andre regler for undervisnings- og kulturinstitutioner, og derfor lever højskoleeleverne under andre retningslinjer.
Vi vil bede jer også informere jeres medlemmer herom – og også henstille til, at nær kontakt med højskoleeleverne undgås.
På højskolen vil vi også gøre vores til at kontakten minimeres mest muligt. Hverdagen er ikke, som vi gerne vil have den til at være for tiden, men vi håber, at vi kan holde fast i så meget som muligt af dét, vi kender og ønsker. 

 

Som medlem, være opmærksom på klubbens egne retningslinjer, som er beskrevet herunder samt de generelle retningslinjer fra klatreforbundet.