Indkaldelse til den extraordinære generalforsamling 2022 i Viborg klatreklub
Dato: Tirsdag den 3. maj kl. 18.00
Sted: Viborg Idrætshøjskole, mødelokalet ved fitnesscenteret
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 2. maj Kan sende til: vesper1999@live.dk
Dagsorden
1) Valg af dirigent og referent
2) fremlægge af budget for udvidelsen af ny væg og godkendelse af ændringer af dettes års budget
3) Fastsættelse af kontingent
4) Eventuelt

Her finder du Regnskab og Budget