Kære medlem og forældre

Hermed noget information omkring planer og initiativer i forb. med klubbens 10 års jubilæum i 2016. Klubben ønsker at markere 10 års jubilæet med en tur til Frankrig i sommeren 2016.

 

Fakta:
Destination: Les Vans, Frankrig http://www.les-vans.com/
Hvor vi skal bo: Belambra club http://www.belambra.co.uk/club-casteljau-lou-castel/summer
Nærmest by: Les Vans
Tidspunkt: 9-16 juli 2016 (uge 28)
Tilmelding: https://selvbetjening.winkas.net/design/7093/VKK%20vejledning%20-%20Tilmeldng%20til%20Jubilæumsturen%202016.pdf

 

Formål:
Klubben ønsker, at jubilæumsarrangementet favner bredt, således at familier og pårørende kan deltage, dvs. man behøver ikke nødvendigvis være aktiv klatrer. Viborg Klatreklub er en klub der fokuserer på bredden og det positive sociale sammenhold, og turen vil således afspejle dette. Klubben tror desuden, at det at være sammen på tværs af alder og niveau har en positiv betydning for vores juniormedlemmer, der vil få oplevelser ud over det sædvanlige. Klubben har en forhåbning om, at en tur som jubilæumsturen vil være med til at yderligere forankre vores juniormedlemmer i klubben, og facilitere en øget fastholdelse gennem de mange positive fællesoplevelser som turen vil bibringe.

Tankerne bag turen er, på betryggende vis, at introducere nye som rutinerede klatrere i klatring på klipper. Klippeklatring er noget ganske særligt, og det danner rammen om unikke naturoplevelser og et godt kammeratskab.

Klatring på klipper er et bærende tema for turen. Derudover vil vi tilbyde aktiviteter som fx cykling, kano, vandring, som alle kan deltage i på tværs af alder, og uden krav om klatreerfaring.

 

Økonomi:
På den Ekstraordinær generalforsamling den 29.9.2015 blev det vedtaget at Viborg Klatreklub giver et tilskud til turen på 1000 kr. pr. medlem der deltager, dog max 50.000 kr. i alt.  Der var opbakning til, at der søges midler gennem fonde o.l. og evt. aktiviteter for at få prisen på turen ned.

 

Budget overslag for jubilæums arrangementet (ved 50 deltagere)
Ophold, mad og aktiviteter (ekskl. transport og ekskl. tilskud)

  1. Pris per deltager 1975,- kr

Transport

  1. Egen bil (4 personer i bilen), per person 1375,- kr
  2. Fly (4 personer der rejser sammen) 2945,- kr
  3. Bus, fælles transport for alle 2735,- kr
  4. Billigste total pris per person ved kørsel i egen bil (4 pers.) 3350,- kr
  5. For klubmedlemmer kan herfra trækkes tilskud på 1000,- kr.

Vi forventer desuden at få tilskud fra fonde, som vil reducere prisen yderligere for både medlemmer og ikke-medlemmer. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sætte beløb på fonds tilskud.

 

FONDRASING-GRUPPEN:
Jo større økonomisk støtte vi kan rejse, jo billigere bliver turen for den enkelte.

Der er flere muligheder: 

  • Klubbens medlemmer m.fl. tjener penge ved fx at sælge lodsedler, julekalendere, en bod på julemarked med "lopper" eller tombola o.l.
  • Firmaer sponsere enten penge, materialer til turen, aktiviteter på turen
  • Fonde og legater

Vi er en lille gruppe på nu 2 (reduceret fra 4), der har påtaget os opgaven at søge tilskud gennem fonde og legater, samt søgt tilskud hos mange forretningsdrivende i Viborg, se vedhæftede liste. Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du kender til fonde, legater, som du mener, vi med fordel kan søge hos.

"Vi" er:
Eva (mor til juniorklatre Jakob), eva@wanzenried.dk
Rikke (mor til juniorklatre Ane Matilde), rikke.borgbjerg@gmail.dk

I forhold til de øvrige aktiviteter, har vi brug for flere kvikke hænder og hoveder. Så hvis der er en eller flere, der har tid og lyst til at bidrage, vil det være super.

JO FLERE DER BIDRAGER, JO STØRRE ER CHANCEN FOR SUCCES

Hvis der er en der har en arbejdsgiver, som gerne vil være sponsor, skal I naturligvis ikke holde jer tilbage! det behøver jo ikke at være kontanter, det kan også være kanoturen, mountainbikes, is til alle osv.

Vi håber, der vil være stor opbakning til turen. Vi er sikre på det bliver en stor oplevelse, som vil styrke vores klub og give dejlige minder at dele.