Klubmodul henter siden
Generalforsamling 20. marts
Tilmeldingsfrist er overskredet

20/3: Generalforsamling kl. 18.00 i lokalet på GIV ved fitness. Klubben giver pizza, så mød op og deltag i debatten om klubben. Vi søger en ny formand, da Jesper ønsker at stoppe, så kontakt bestyrelsen hvis du kunne være interesseret.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling:  


1) Valg af dirigent og referent 

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse  

5) Fastsættelse af kontingent 

6) Behandling af indkomne forslag 

- Forslag fra bestyrelsen til budget, på kommende GF, bevilling på 1000 kr til deltager på Jubilæumstur. Dog max 50.000 kr  

7) Valg af formand eller kasserer jf. § 13 Formand er på valg Jesper genopstiller ikke 

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Thomas er på valg 

9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  

10) Valg af revisor og revisorsuppleant  

11) Eventuelt 


Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsættes disse på foreningens hjemmeside sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at medlemmerne har adgang til dette senest en uge før generalforsamlingen. 

Klubben søger for pizza mm. Tilmelding på hjemmeside, eller via appen, er nødvendig så vi ved hvor meget  pizza vi skal købe. 


Jesper har valgt at stoppe som formand i klubben, vi søger derfor et nyt  bestyrelsemedlem som vil være formand. Opgaver som formand er følgende. - Modtage post og være bindeled mellem Viborg kommune, Højskolen og klatreforbundet samt andre sammenarbejdspartner. 

- Være med til at lave klatreklubben visionsplan for de næste 5 år. 

- Deltage i møder med klatreforbundet, Højskolen og andre sammen arbejdespartner. - Være synlig i klatreklubben. 

- Deltage i bestyrelsemøde ca 4 gange om året. 

Følg linket til 2023 Årsregnskab og 2024 Budgetforslag
Tilmeldte
13 /150
Tilmeldingsfrist
19.03.2024
Tidspunkt
20.03.2024 kl. 18.00 - 20.03.2024 kl. 21.00
Sted
GIV ved Fitness
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'
Hold i dag

Instagram