Gå videre til hovedindhold

- Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Viborg Klatreklub 2019 -

Dato: Mandag, den 25. marts 2019 kl. 19.00 
Sted: Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg.
Mødelokale  (ved Fitnesscentret)


Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. marts 2019 


Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent 
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 
5) Fastsættelse af kontingent 
6) Behandling af indkommende forslag 
7) Valg af kasserer
9) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
11) Valg af revisor og revisorsuppleant 
12)  Eventuelt


Bagefter er der information om klubturen i Pinsen til Sverige og møde med Højskolen omkring klubudvikling

Sponsoreret af

 

Følg os på 

Video af klatring ved klubben

Winter Climbing

Mortens video 1.0

Mortens video 2.0

 

Video af klatring på bjerget

"Slippery Slope" 7b

 

Video af klatring på indendørsvæggen

"Black Cobra" 7b

"Husk fødderne" 5c

"Face the roof" 6a+

"Right hand pinch" 7a

 

Viborg Klatreklub - Mobil 27432226 - viborgklatreklub@hotmail.com - Medlemsbetingelser - CVR 29723494

  • VISA Electron
  • Debit Mastercard, Mastercard
  • VISA