-

Der er nu åbne for at klatre på det udendørs bjerg. Det skal dog ske under ordnede forhold, så vi minimerer smitterisikoen. Det betyder, at der maksimalt må være 10 klatre på bjerget ad gangen. 
 
Det har vi i sammenarbejde med Viborg Idrætshøjskolen valgt at styre ved disse to ”doodle links”. Hver bookning med ét navn svare til to timers klatring for to personer. 
 
Booking for ikke-VKK medlemmer:
> https://doodle.com/poll/8uk5r8ivih8yc8dh  
Husk, at det koster 100 kr. per person, per dag, mobilpay til højskolen på 97 08 05. Husk at oplyse: ”Navn, Dagklatring, Dato for klatring”.
 
Booking for VKK medlemmer: 
> https://doodle.com/poll/crt2n3i7qr7uc2tv 
 
HUSK at følge retningslinjerne for udendørs klatring, som findes på Dansk Klatreforbunds hjemmeside. https://www.klatreforbund.dk/post/mulighed-for-at-%C3%A5bne-udend%C3%B8rs-klatrev%C3%A6gge 
 
HUSK 
Man klatrer kun, hvis man er symptomfri.
Du skal afspritte hænder efter hver klatretur. Husk at medbringe dit eget håndsprit. 
Der vil IKKE være adgang til toiletter eller omklædningsfaciliteter.