- Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Viborg Klatreklub 2018 -

Dato: Onsdag, den 21. marts 2018 kl. 19.00
Sted: Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg.
Mødelokale 5 (ved Fitnesscentret)

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 7. marts 2018

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkommende forslag
7) Valg af formand
9) Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer
10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11) Valg af revisor og revisorsuppleant
12) Eventuelt

Bagefter er der information om klubturen i Pinsen til Sverige


Der er udkommet et nummer af det danske klatreblad "Magasinet Klatring". Viborg Klatreklub har købt 60 eksemplarer som deles ud til de hurtigste medlemmer! Kassen bliver stillet ved klubskabet i dag, så bare tag

Klatremagasin


PINSETUR TIL SVERIGE!!

Langt om længe har vi fået lavet noget materiale til Pinseturen. Turen er for alle medlemmer af VKK og deres familier.

Vi håber, at så mange som overhovedet muligt, tager med os på turen. Både juniorer, seniorer og familiemedlemmer.

Du kan læse mere om turen og tilmelde dig her: https://goo.gl/BbKNLT (also in English). Læg venligst mærke til, at der er tilmeldingsfrist den 28. februar.

 

 

Sponsoreret af

 

Følg os på 

Video af klatring ved klubben

Winter Climbing

Mortens video 1.0

Mortens video 2.0

 

Video af klatring på bjerget

"Slippery Slope" 7b

 

Video af klatring på indendørsvæggen

"Black Cobra" 7b

"Husk fødderne" 5c

"Face the roof" 6a+

"Right hand pinch" 7a

 

Viborg Klatreklub - CVR 29723494 - viborgklatreklub@hotmail.com - Medlemsbetingelser

  • VISA Electron
  • Debit Mastercard, Mastercard
  • VISA